คำสุภาษิต

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

พจนานุกรมไทย ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง?, หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน สัตว์ ไก่, งู อวัยวะ ตีน

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขว้างงูไม่พ้นคอ จับงูข้างหาง ตีงูให้กากิน ตีงูให้หลังหัก ปากกัดตีนถีบ มือห่าง ตีนห่าง ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ไก่รองบ่อน ไก่อ่อน ไก่แก่แม่ปลาช่อน ไก่ได้พลอย ไม้หลักปักเลน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"