คำสุภาษิต

ไก่ได้พลอย

หมายถึง การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

พจนานุกรมไทย ไก่ได้พลอย หมายถึง:

  1. การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

 บทความที่เกี่ยวข้อง "ไก่ได้พลอย"

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ไก่ได้พลอย หมายถึง?, หมายถึง การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น สัตว์ ไก่ ธรรมชาติ ไม้
  • คำสุภาษิต: ไก่ได้พลอย หมายถึง?, หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด สัตว์ ไก่

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ตกกะไดพลอยโจน นายว่า ขี้ข้าพลอย นายว่าขี้ข้าพลอย ปลาติดร่างแห ปลาติดหลังแห ลูกขุนพลอยพยัก เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ ไก่รองบ่อน ไก่อ่อน ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ไก่แก่แม่ปลาช่อน ไม้หลักปักเลน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่ได้พลอย"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"