คำสุภาษิต

ได้ทีขี่แพะไล่

หมายถึง ไปซ้ำเติม เยาะเย้ยเมื่อคนอื่นเพลี่ยงพล้ำ

หมายถึง ซํ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพลํ้าลง

พจนานุกรมไทย ได้ทีขี่แพะไล่ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ซํ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพลํ้าลง.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ได้ทีขี่แพะไล่ หมายถึง?, หมายถึง ไปซ้ำเติม เยาะเย้ยเมื่อคนอื่นเพลี่ยงพล้ำ
  • คำสุภาษิต: ได้ทีขี่แพะไล่ หมายถึง?, หมายถึง ซํ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพลํ้าลง

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขี่ช้างจับตั๊กแตน ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ ไกลปืนเที่ยง ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ไก่รองบ่อน ไก่อ่อน ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ ไม้หลักปักเลน ไส้เป็นหนอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ได้ทีขี่แพะไล่"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"