คำสุภาษิต

ไปไหนมาสามวาสองศอก

หมายถึง ถามอย่างหนึ่ง แต่ตอบอีกอย่างหนึ่ง

พจนานุกรมไทย ไปไหนมาสามวาสองศอก หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ไปไหนมาสามวาสองศอก หมายถึง?, หมายถึง ถามอย่างหนึ่ง แต่ตอบอีกอย่างหนึ่ง
  • คำสุภาษิต: ไปไหนมาสามวาสองศอก หมายถึง?, หมายถึง ถามอย่างหนึ่ง แต่ตอบอีกอย่างหนึ่ง

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กินน้ำใต้ศอก คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้ คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง นกสองหัว มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก สองฝักสองฝ่าย หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ หมาสองราง เรือล่มในหนองทองจะไปไหน ไม้หลักปักเลน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไปไหนมาสามวาสองศอก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"