คำสุภาษิต

ไส้เป็นหนอน

หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ

หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า

พจนานุกรมไทย ไส้เป็นหนอน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, เกลือเป็นหนอน ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ไส้เป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า
  • คำสุภาษิต: ไส้เป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า คำนาม คน อวัยวะ ไส้ ครอบครัว ญาติ
  • คำสุภาษิต: ไส้เป็นหนอน หมายถึง?, หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ หมายเหตุ เกลือเป็นหนอน ก็ว่า ครอบครัว ญาติ คำนาม คน อวัยวะ ไส้

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ เกลือเป็นหนอน ไกลปืนเที่ยง ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ไก่รองบ่อน ไก่อ่อน ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ ไม้หลักปักเลน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไส้เป็นหนอน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"