ค้นเจอ 70 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา ปากกัดตีนถีบ

ปากกัดตีนถีบ

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่ห่วงคำนึงถึงความลำบาก; ตีนถีบปากกัด ก็ว่า

ตีนถีบปากกัด

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก ใช้ความพยายามในการต่อสู้ดำเนินชีวิต; ปากกัดตีนถีบ ก็ว่า

ตีนถีบปากกัด

หมายถึงมานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้อง โดยไม่ห่วงคำนึงถึงความลำบาก

ถีบหัวส่ง

หมายถึงไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป.

วัดรอยตีน

หมายถึงเทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่น ลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู, คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า

วัวลืมตีน

หมายถึงคนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

หมากัดไม่เห่า

หมายถึงคนที่ต่อสู้หรือตอบโต้โดยไม่เตือนล่วงหน้า

มือห่าง ตีนห่าง

หมายถึงสุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

กัดหางตัวเอง

หมายถึงพูดวนไปวนมา

หมาเห่าไม่กัด

หมายถึงคนที่ดีแต่ส่งเสียงเอะอะอวดเก่ง แต่ไม่ยอมต่อสู้หรือตอบโต้

มือห่างตีนห่าง

หมายถึงสุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

เขียนด้วยมือลบด้วยตีน

หมายถึงยกย่องแล้วกลับทำลายในภายหลัง

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ