ค้นเจอ 20 รายการ

ไก่ได้พลอย

หมายถึงได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

ไก่ได้พลอย

หมายถึงการที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

นายว่าขี้ข้าพลอย

หมายถึงพลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย

ลูกขุนพลอยพยัก

หมายถึงพวกประจบสอพลอ ผู้ที่คอยว่าตามผู้ใหญ่ เจ้านาย

นายว่า ขี้ข้าพลอย

หมายถึงลักษณะของคนเลว ไร้ความรู้ ถ้าเจ้านายว่าอย่างไร ก็มักจะพลอยประสมโรงซ้ำเติมด้วย

นายว่าขี้ข้าพลอย

หมายถึงพลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.

นายว่าขี้ข้าพลอย

หมายถึงพลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามเจ้านาย

เสียรังวัด

หมายถึงพลอยได้รับผิดด้วยในเหตุที่เกิดขึ้น, พลอยเสียหายไปด้วย, เช่น เด็กในบ้านไปขโมยมะม่วงของเพื่อนบ้าน เขามาต่อว่า เจ้าของบ้านก็พลอยเสียรังวัดไปด้วย.

เออออห่อหมก

หมายถึงเอาใจฟัง, เห็นด้วย, พลอยเห็นไปตามด้วย (เหมือน เออออ)

ตกกะไดพลอยโจน

หมายถึงจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง

ตกกระไดพลอยโจน

หมายถึงจำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

หมายถึงทั้งๆ ที่ตนไม่มีส่วนได้เป็นผลประโยชน์กับเขาเลย แต่ก็พลอยเข้าไปพัวพันในเรื่องร้าย ทำให้ต้องพลอยรับบาปรับเคราะห์เสียหายไปกับเขาด้วย

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ