ค้นเจอ 20 รายการ

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

หมายถึงทั้งๆ ที่ตนไม่มีส่วนได้เป็นผลประโยชน์กับเขาเลย แต่ก็พลอยเข้าไปพัวพันในเรื่องร้าย ทำให้ต้องพลอยรับบาปรับเคราะห์เสียหายไปกับเขาด้วย