คำสุภาษิต

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

หมายถึง ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทําแล้วจะสําเร็จผล

หมายเหตุ ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

หมายถึง ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ พิจารณาให้ดี รอบคอบ เดี๋ยวจะสัมฤทธิ์ผลเอง

พจนานุกรมไทย ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทําแล้วจะสําเร็จผล.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง?, หมายถึง ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทําแล้วจะสําเร็จผล หมายเหตุ ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
  • คำสุภาษิต: ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง?, หมายถึง ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ พิจารณาให้ดี รอบคอบ เดี๋ยวจะสัมฤทธิ์ผลเอง

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

จับปลาสองมือ ชักแม่น้ำทั้งห้า ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง นกสองหัว สองฝักสองฝ่าย หมาสองราง หักด้ามพร้าด้วยเข่า อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง เหยียบเรือสองแคม ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"